Hartelijk welkom op de site van Rotaryclub ‘Aartselaar – 4 Rivieren’!

 

Onder het motto van ‘Rotary zendt haar zonen uit’ én met een duidelijke visie werd deze club opgericht:

 

  1. Deze club is van iedereen, maar van niemand in het bijzonder! Het belang van de club wordt dus te allen tijde voorop gesteld. Er is geen plaats voor egotripperij.
  2. De club wil tevens een absolute meerwaarde zijn voor haar leden, maar de leden dienen eveneens een meerwaarde te bieden aan de club! Op basis van dit criterium wordt er o.a. gerekruteerd.
  3. It’s all about friendship! De onderlinge vriendschap, die op alle mogelijke manieren gestimuleerd wordt, maakt het mogelijk dat onze club de bakens kan verzetten.
  4. Nieuwe clubleden zijn van harte welkom, en zijn de zuurstof voor de toekomst!
  5. Toch wil de club geen duiventil zijn: kandidaat-leden die door andere clubleden uitgenodigd worden, nemen gedurende zowat een half jaar actief deel aan alle clubactiviteiten, en evolueren naar erkende aspirant-leden. Na gedurende een jaar actief deelgenomen te hebben aan alle clubactiviteiten kan men vervolgens voorgedragen worden als nieuw clublid.
  6. De club vergadert tweemaal per maand op dinsdagavond (tweede en vierde dinsdag van de maand). Eén vergadering is een werkvergadering waarop enkel de clubleden aanwezig zijn. De tweede vergadering van de maand wordt er een partnernight georganiseerd met spreker. De actieve participatie van de partners is niet alleen een meerwaarde voor het clublidmaatschap, maar lijkt zelfs noodzakelijk om zich als clublid voluit te kunnen engageren.
  7. Hoewel de partners integraal betrokken worden bij de clubwerking, is het lidmaatschap beperkt tot één lid van een gezin dat onder hetzelfde dak woont.
  8. Het clubengagement is de noodzakelijke meerwaarde die een clublid moet bieden aan de club. Het is de basis van de sociale acties die onze club organiseert, en de bestaansreden van onze club.

 

Om onze sociale werken financieel te kunnen ondersteunen, verhuren we onze feesttent (type Startent 80), met capaciteit van 88 zitplaatsen. Dit voor een zeer democratische prijs aan alle Rotaryleden en Clubs. Wij komen de tent bij u opstellen, en afbreken. Voor verdere info kan u steeds terecht op nr 0495244801.